Webinar: Tvangssalg og fravikelse av fast eiendom – særskilte problemstillinger

Webinar

Fremgangsmåte og rettslig prosess for inndriving av ulike krav for forskjellige typer fast eiendom, og særskilte problemstillinger som dukker opp i en tvangssalgsprosess Husleiekrav – innfordring og rettslig prosess, husleietvistutvalget Fravikelse – ulike grunnlag og fremgangsmåte Grunnlag for tvangssalg og kort om gjennomføring Krav med og uten legalpant, særskilt om felleskostnader Utleggspant Pant i ideell […]

Kr1.800

Webinar: Gjeldsordning for privatpersoner

Webinar

Gjennomgang av vilkårene for, og prosessen for åpning av frivillig og tvungen gjeldsordning Hvilke krav som inngår i en gjeldsordning, og hva som holdes utenfor, mulighet for tvangsfullbyrdelse Hva skyldner kan beholde – livsoppholdssatsen Endring og oppheving – «støtende kriteriet» - bred gjennomgang av rettspraksis Advokat Tone Thomassen er en etterspurt kursholder innenfor temaer som […]

Kr1.800

Webinar: Ny inkassolov!

Webinar

Ryktene sier at Stortinget vil motta ny inkassolov til behandling i september. Vi tar sjansen på at ryktene stemmer, og setter opp et kurs i den nye loven 20. oktober. Gjennomgang av ny lov krever nok noe mer enn et to – timers webinar. Men dette kurset tar sikte på å gi en oversikt over […]

Kr1.800