Webinar: Tvistehåndtering i inkassoprosessen!

Webinar

En grundig gjennomgang av reglene for håndtering av innsigelser i inkassoprosessen Hva ligger i begrepet «rimelig grunn til å få vurdert» Konsekvenser for salærberegning ved innsigelser før og etter inkasso er iverksatt Nemnds – og tilsynspraksis Særskilt om de krevende innsigelsene Svindel, id – tyveri og andre ugyldighetsgrunner Advokat Tone Thomassen er en etterspurt kursholder […]

Kr1950

Webinar: Inkassators taushetsplikt

Webinar

En gjennomgang av reglene for inkassators taushetsplikt.  Hvem kan vi utgi informasjon til, når, - og om hva?  Innhenting av fullmakter Gjennomgang av nemndssaker, praktiske eksempler  Sanksjoner ved brudd på taushetsplikten  Advokat Tone Thomassen er en etterspurt kursholder innenfor temaer som omhandler innfordring. Hun tilbyr digitale kurs for deg som jobber innen innfordring, - enten […]

Kr1950