Webinar: Tvistehåndtering i inkassoprosessen!

Webinar

En grundig gjennomgang av reglene for håndtering av innsigelser i inkassoprosessen Hva ligger i begrepet «rimelig grunn til å få vurdert» Konsekvenser for salærberegning ved innsigelser før og etter inkasso […]

Kr1950