Webinar i «God Inkassoskikk»!

Webinar

"God Inkassoskikk" er et vidt begrep og innholdet forandrer seg i takt med utviklingen. Kurset «God Inkassoskikk» gir et dypdykk i bransjenormen, med særlig fokus på det som IKKE står i loven. Hvor har Finanstilsynet lagt «lista» for God Inkassoskikk og gjennomgang av ulike nemndssaker. Advokat Tone Thomassen er en etterspurt kursholder innenfor temaer som […]

Kr1.800

Webinar: Konkurs

Webinar

Hvordan begjærer vi konkurs – prosessen frem til åpning Hva skjer etter konkursåpning, bobehandlingen Omstøtelse Avslutning av bobehandling Konsekvenser for kravene – kan vi avkreve styret/daglig leder/eierne? Advokat Tone Thomassen er en etterspurt kursholder innenfor temaer som omhandler innfordring. Hun tilbyr digitale kurs for deg som jobber innen innfordring, - enten du er ny saksbehandler, […]

kr1.800

Webinar: Foreldelse

Webinar

Foreldelse av fordringer Foreldelsesfristens lengde for ulike krav, tilleggsfrist Når starter foreldelse å løpe, hvordan avbryte foreldelse Panterett – hvilke foreldelsesregler gjelder? Advokat Tone Thomassen er en etterspurt kursholder innenfor temaer som omhandler innfordring. Hun tilbyr digitale kurs for deg som jobber innen innfordring, - enten du er ny saksbehandler, bevillingshaver og/eller faktisk leder. Dette […]

kr1.800

Webinar: Innfordring overfor mindreårige og ektefellers representasjonsrett

Webinar

En gjennomgang av vergemålsloven regler om rettslig handleevne for mindreårige og for personer under vergemål Hvem skal avkreves for kravet - den mindreårige eller foresatte ? Utenrettslig og rettslig innfordring overfor mindreårige Reglene for når en ektefelle kan inngå avtaler som forplikter den andre Innfordring i praksis i slike tilfeller Advokat Tone Thomassen er en […]

kr1.800

Webinar i sammenslåing av saker og elektroniske varsler!

Webinar

En grundig gjennomgang av reglene for sammenslåing av saker Hovedregelen og unntakene Vurderingsplikten ved mange, etterfølgende saker mot samme skyldner Praksis fra Finansklagenemnda Inkasso, og tilsynspraksis Kontrollrutiner og oppretting ved feil behandling Elektroniske varsler Utfordringer og muligheter ved elektronisk utsendelse av varsler Hva ligger i begrepet «betryggende sendt» Praksis fra Finansklagenemnda Inkasso Advokat Tone Thomassen […]

kr1.800

Webinar i rettslig behandling av saker: Forliksrådet, Husleietvistutvalget og Tingretten

Webinar

Råd og tips for å øke muligheten for å oppnå best mulig resultat ved rettslig behandling Vurderinger før rettslige skritt iverksettes Prosessen ved Forliksrådet og Husleietvistutvalget Tips til forberedelse til møtet Møteplikt og gjennomføring av møtet Utforming av rettsforlik Salær Anke til tingretten, litt om saksgangen og prosessen videre. Advokat Tone Thomassen er en etterspurt […]

kr1.800

Webinar i salærberegning – ulike problemstillinger

Webinar

Grunnlaget for salærberegning og endringer underveis: Delbetalinger og betaling av kun hovedstol før/etter BO Innkreving av purregebyr Overinnbetaling - hva kan vi beholde? Sammenslåing Egeninkasso av fordringshaver selv eller på vegne av fordringshaver. EU – gebyr og forholdet til inkassosalær. Avdragsordninger og  salærberegning. Mva av salær, ulike situasjoner. Salærberegning når det er gjort feil. Advokat […]

kr1.800

Webinar: Gjennomgang av påpekte feil fra Finanstilsynet 

Webinar

Hvordan et stedlig tilsyn foregår – hva ser FT etter? Hvordan vi kan forberede oss Potpurri av feil som er avdekket, - og som vi kan lære av Advokat Tone Thomassen er en etterspurt kursholder innenfor temaer som omhandler innfordring. Hun tilbyr digitale kurs for deg som jobber innen innfordring, - enten du er ny […]

kr1.800

Webinar: Inkassators taushetsplikt

Webinar

En gjennomgang av reglene for inkassators taushetsplikt.  Hvem kan vi utgi informasjon til, når, - og om hva?  Innhenting av fullmakter Gjennomgang av nemndssaker, praktiske eksempler  Sanksjoner ved brudd på taushetsplikten  Advokat Tone Thomassen er en etterspurt kursholder innenfor temaer som omhandler innfordring. Hun tilbyr digitale kurs for deg som jobber innen innfordring, - enten […]

Kr1.950

Webinar: Etablering av utleggspant!

Webinar

Tvangskraft og rettskraft Begjæring om utlegg Adgangen til å reise innsigelser til tvangsgrunnlaget Hva det kan etableres utleggspant i (fordringshavers dekningsrett) 3- mann problematikk – hvem er saksøkt, og hvem «eier» formuesgodet Presumsjonsregelen, utleggspant i bolig eiet av ektefeller Når formuesgodet påstås eiet av 3. mann, når formuesgodet befinner seg hos 3. mann, og når […]

Kr1.950

Webinar: Tvangssalg og fravikelse av fast eiendom – særskilte problemstillinger

Webinar

Fremgangsmåte og rettslig prosess for inndriving av ulike krav for forskjellige typer fast eiendom, og særskilte problemstillinger som dukker opp i en tvangssalgsprosess Husleiekrav – innfordring og rettslig prosess, husleietvistutvalget Fravikelse – ulike grunnlag og fremgangsmåte Grunnlag for tvangssalg og kort om gjennomføring Krav med og uten legalpant, særskilt om felleskostnader Utleggspant Pant i ideell […]

Kr1.950

Webinar: Tvistehåndtering i inkassoprosessen!

Webinar

En grundig gjennomgang av reglene for håndtering av innsigelser i inkassoprosessen Hva ligger i begrepet «rimelig grunn til å få vurdert» Konsekvenser for salærberegning ved innsigelser før og etter inkasso er iverksatt Nemnds – og tilsynspraksis Særskilt om de krevende innsigelsene Svindel, id – tyveri og andre ugyldighetsgrunner Advokat Tone Thomassen er en etterspurt kursholder […]

Kr1950