Webinar: Inkassators taushetsplikt

Webinar

En gjennomgang av reglene for inkassators taushetsplikt.  Hvem kan vi utgi informasjon til, når, - og om hva?  Innhenting av fullmakter Gjennomgang av nemndssaker, praktiske eksempler  Sanksjoner ved brudd på […]

Kr1950

Webinar: Salærberegning og fakturagebyr!

Webinar

En grundig og praktisk gjennomgang av når, hvordan og hvor mye det kan beregnes i gebyr og salær ved utenrettslig innfordring En særskilt gjennomgang av reglene for fakturagebyr Korrekt salærberegning […]

Kr1950