Webinar i rettslig behandling av saker: Forliksrådet, Husleietvistutvalget og Tingretten

Webinar

Råd og tips for å øke muligheten for å oppnå best mulig resultat ved rettslig behandling Vurderinger før rettslige skritt iverksettes Prosessen ved Forliksrådet og Husleietvistutvalget Tips til forberedelse til møtet Møteplikt og gjennomføring av møtet Utforming av rettsforlik Salær Anke til tingretten, litt om saksgangen og prosessen videre. Advokat Tone Thomassen er en etterspurt […]

kr1.800

Webinar i salærberegning – ulike problemstillinger

Webinar

Grunnlaget for salærberegning og endringer underveis. Salærberegning ved særskilte situasjoner: Delbetalinger og betaling av kun hovedstol før/etter BO Innkreving av purregebyr Etterfølgende fakturering av purregebyr Egeninkasso av fordringshaver selv eller på vegne av fordringshaver. EU – gebyr og forholdet til inkassosalær. Avdragsordninger og  salærberegning Advokat Tone Thomassen er en etterspurt kursholder innenfor temaer som omhandler […]

kr1.800