Webinar: Forslag om modernisering av Tvangsfullbyrdelsesloven – store endringer i reglene for utleggstrekk

Webinar

Det er kommet et høringsnotat som foreslår endringer i reglene for etablering og administrering av utleggstrekk, både for privat og offentlig innkreving. Forslaget innebærer  store endringer for deg som driver med innfordring, og kurset gir en gjennomgang av de viktigste endringene som foreslås -          Gjennomgang av forslag om samordning av behandling av utleggstrekk o   Høringsnotat om modernisering […]

kr1.800

Webinar: Gjennomgang av påpekte feil fra Finanstilsynet 

Webinar

Hvordan et stedlig tilsyn foregår – hva ser FT etter? Hvordan vi kan forberede oss Potpurri av feil som er avdekket, - og som vi kan lære av Advokat Tone Thomassen er en etterspurt kursholder innenfor temaer som omhandler innfordring. Hun tilbyr digitale kurs for deg som jobber innen innfordring, - enten du er ny […]

kr1.800

Webinar: Inkassators taushetsplikt

Webinar

En gjennomgang av reglene for inkassators taushetsplikt.  Hvem kan vi utgi informasjon til, når, - og om hva?  Innhenting av fullmakter Gjennomgang av nemndssaker, praktiske eksempler  Sanksjoner ved brudd på taushetsplikten  Advokat Tone Thomassen er en etterspurt kursholder innenfor temaer som omhandler innfordring. Hun tilbyr digitale kurs for deg som jobber innen innfordring, - enten […]

Kr1.950

Webinar: Hastesaker!

Hva er raskeste veien til å få sikret kravet, - eller betalt, via rettslige skritt? En praktisk gjennomgang av reglene om arrest/midlertidig forføyning, begjæring om utlegg uten forutgående varsel og konkurs Advokat Tone Thomassen er en etterspurt kursholder innenfor temaer som omhandler innfordring. Hun tilbyr digitale kurs for deg som jobber innen innfordring, - enten […]

Kr1.950

Webinar: «Pay–Back»

Webinar

Til glede og besvær! En gjennomgang av reglene for pay – back. Hva som er lovlig pay – back, - og hva som ikke er lov. Bred gjennomgang av praksis og eksempler. Advokat Tone Thomassen er en etterspurt kursholder innenfor temaer som omhandler innfordring. Hun tilbyr digitale kurs for deg som jobber innen innfordring, - […]

Kr1.950

Webinar: Etablering av utleggspant!

Webinar

Tvangskraft og rettskraft Begjæring om utlegg Adgangen til å reise innsigelser til tvangsgrunnlaget Hva det kan etableres utleggspant i (fordringshavers dekningsrett) 3- mann problematikk – hvem er saksøkt, og hvem «eier» formuesgodet Presumsjonsregelen, utleggspant i bolig eiet av ektefeller Når formuesgodet påstås eiet av 3. mann, når formuesgodet befinner seg hos 3. mann, og når […]

Kr1.950

Webinar: Tvangssalg og fravikelse av fast eiendom – særskilte problemstillinger

Webinar

Fremgangsmåte og rettslig prosess for inndriving av ulike krav for forskjellige typer fast eiendom, og særskilte problemstillinger som dukker opp i en tvangssalgsprosess Husleiekrav – innfordring og rettslig prosess, husleietvistutvalget Fravikelse – ulike grunnlag og fremgangsmåte Grunnlag for tvangssalg og kort om gjennomføring Krav med og uten legalpant, særskilt om felleskostnader Utleggspant Pant i ideell […]

Kr1.950

Webinar: Foreldelse

Webinar

Foreldelse av fordringer Foreldelsesfristens lengde for ulike krav, tilleggsfrist Når starter foreldelse å løpe, hvordan avbryte foreldelse Panterett – hvilke foreldelsesregler gjelder? Advokat Tone Thomassen er en etterspurt kursholder innenfor temaer som omhandler innfordring. Hun tilbyr digitale kurs for deg som jobber innen innfordring, - enten du er ny saksbehandler, bevillingshaver og/eller faktisk leder. Dette […]

Kr 1.950

Webinar: Gjeldsordning for privatpersoner

Gjennomgang av vilkårene for, og prosessen for åpning av frivillig og tvungen gjeldsordning Hvilke krav som inngår i en gjeldsordning, og hva som holdes utenfor, mulighet for tvangsfullbyrdelse Hva skyldner kan beholde – livsoppholdssatsen Endring og oppheving – «støtende kriteriet» - bred gjennomgang av rettspraksis Advokat Tone Thomassen er en etterspurt kursholder innenfor temaer som […]

Kr 1.950

Webinar: Dødsbo – innfordring av avdødes gjeld

Webinar

Dekning av arvelaters forpliktelse i et dødsbo, privat og offentlig skifte Ansvar for avdødes gjeld, hvem kan avkreves og hvordan Bo som ikke skal skiftes Preklusivt  proklama, foreldelse Flytende dødsbo – tvangsfullbyrdelse Problemstillingene blir grundig belyst med eksempler fra rettspraksis. Advokat Tone Thomassen er en etterspurt kursholder innenfor temaer som omhandler innfordring. Hun tilbyr digitale […]

Kr1950

Webinar: Tvistehåndtering i inkassoprosessen!

Webinar

En grundig gjennomgang av reglene for håndtering av innsigelser i inkassoprosessen Hva ligger i begrepet «rimelig grunn til å få vurdert» Konsekvenser for salærberegning ved innsigelser før og etter inkasso er iverksatt Nemnds – og tilsynspraksis Særskilt om de krevende innsigelsene Svindel, id – tyveri og andre ugyldighetsgrunner Advokat Tone Thomassen er en etterspurt kursholder […]

Kr1950

Webinar: Inkassators taushetsplikt

Webinar

En gjennomgang av reglene for inkassators taushetsplikt.  Hvem kan vi utgi informasjon til, når, - og om hva?  Innhenting av fullmakter Gjennomgang av nemndssaker, praktiske eksempler  Sanksjoner ved brudd på taushetsplikten  Advokat Tone Thomassen er en etterspurt kursholder innenfor temaer som omhandler innfordring. Hun tilbyr digitale kurs for deg som jobber innen innfordring, - enten […]

Kr1950