Webinar: Tvangssalg og fravikelse av fast eiendom – særskilte problemstillinger

Webinar

Fremgangsmåte og rettslig prosess for inndriving av ulike krav for forskjellige typer fast eiendom, og særskilte problemstillinger som dukker opp i en tvangssalgsprosess Husleiekrav – innfordring og rettslig prosess, husleietvistutvalget Fravikelse – ulike grunnlag og fremgangsmåte Grunnlag for tvangssalg og kort om gjennomføring Krav med og uten legalpant, særskilt om felleskostnader Utleggspant Pant i ideell […]

Kr1.800

Webinar: Nybegynner inkasso

Webinar

Kurset gir deg en overordnet innføring i prosessen med å innfordre utestående fordringer. Litt om inkassoloven Fremgangsmåten ved en inkassoprosess Hvilke varsler som må sendes, hva de skal inneholde, og hvordan de skal sendes, - og hva gjør vi når vi ikke finner skyldner? Hvilke inkassosalær som kan kreves av skyldner og når salær kan […]

Kr1.800

Webinar i «God Inkassoskikk»!

Webinar

"God Inkassoskikk" er et vidt begrep og innholdet forandrer seg i takt med utviklingen. Kurset «God Inkassoskikk» gir et dypdykk i bransjenormen, med særlig fokus på det som IKKE står i loven. Hvor har Finanstilsynet lagt «lista» for God Inkassoskikk og gjennomgang av ulike nemndssaker. Advokat Tone Thomassen er en etterspurt kursholder innenfor temaer som […]

Kr1.800

Webinar: Gjeldsordning for privatpersoner

Webinar

Gjennomgang av vilkårene for, og prosessen for åpning av frivillig og tvungen gjeldsordning Hvilke krav som inngår i en gjeldsordning, og hva som holdes utenfor, mulighet for tvangsfullbyrdelse Hva skyldner kan beholde – livsoppholdssatsen Endring og oppheving – «støtende kriteriet» - bred gjennomgang av rettspraksis Advokat Tone Thomassen er en etterspurt kursholder innenfor temaer som […]

Kr1.800

Webinar: Konkurs

Webinar

Hvordan begjærer vi konkurs – prosessen frem til åpning Hva skjer etter konkursåpning, bobehandlingen Omstøtelse Avslutning av bobehandling Konsekvenser for kravene – kan vi avkreve styret/daglig leder/eierne? Advokat Tone Thomassen er en etterspurt kursholder innenfor temaer som omhandler innfordring. Hun tilbyr digitale kurs for deg som jobber innen innfordring, - enten du er ny saksbehandler, […]

kr1.800

Webinar: Foreldelse

Webinar

Foreldelse av fordringer Foreldelsesfristens lengde for ulike krav, tilleggsfrist Når starter foreldelse å løpe, hvordan avbryte foreldelse Panterett – hvilke foreldelsesregler gjelder? Advokat Tone Thomassen er en etterspurt kursholder innenfor temaer som omhandler innfordring. Hun tilbyr digitale kurs for deg som jobber innen innfordring, - enten du er ny saksbehandler, bevillingshaver og/eller faktisk leder. Dette […]

kr1.800

Webinar: Innfordring overfor mindreårige og ektefellers representasjonsrett

Webinar

En gjennomgang av vergemålsloven regler om rettslig handleevne for mindreårige og for personer under vergemål Hvem skal avkreves for kravet - den mindreårige eller foresatte ? Utenrettslig og rettslig innfordring overfor mindreårige Reglene for når en ektefelle kan inngå avtaler som forplikter den andre Innfordring i praksis i slike tilfeller Advokat Tone Thomassen er en […]

kr1.800

Webinar i sammenslåing av saker og elektroniske varsler!

Webinar

En grundig gjennomgang av reglene for sammenslåing av saker Hovedregelen og unntakene Vurderingsplikten ved mange, etterfølgende saker mot samme skyldner Praksis fra Finansklagenemnda Inkasso, og tilsynspraksis Kontrollrutiner og oppretting ved feil behandling Elektroniske varsler Utfordringer og muligheter ved elektronisk utsendelse av varsler Hva ligger i begrepet «betryggende sendt» Praksis fra Finansklagenemnda Inkasso Advokat Tone Thomassen […]

kr1.800

Webinar i rettslig behandling av saker: Forliksrådet, Husleietvistutvalget og Tingretten

Webinar

Råd og tips for å øke muligheten for å oppnå best mulig resultat ved rettslig behandling Vurderinger før rettslige skritt iverksettes Prosessen ved Forliksrådet og Husleietvistutvalget Tips til forberedelse til møtet Møteplikt og gjennomføring av møtet Utforming av rettsforlik Salær Anke til tingretten, litt om saksgangen og prosessen videre. Advokat Tone Thomassen er en etterspurt […]

kr1.800

Webinar i salærberegning – ulike problemstillinger

Webinar

Grunnlaget for salærberegning og endringer underveis: Delbetalinger og betaling av kun hovedstol før/etter BO Innkreving av purregebyr Overinnbetaling - hva kan vi beholde? Sammenslåing Egeninkasso av fordringshaver selv eller på vegne av fordringshaver. EU – gebyr og forholdet til inkassosalær. Avdragsordninger og  salærberegning. Mva av salær, ulike situasjoner. Salærberegning når det er gjort feil. Advokat […]

kr1.800

Webinar i tvistehåndtering i inkassoprosessen!

Webinar

En grundig gjennomgang av reglene for håndtering av innsigelser i inkassoprosessen Hva ligger i begrepet «rimelig grunn til å få vurdert» Konsekvenser for salærberegning ved innsigelser før og etter inkasso er iverksatt Nemnds – og tilsynspraksis Særskilt om de krevende innsigelsene Svindel, id – tyveri og andre ugyldighetsgrunner Advokat Tone Thomassen er en etterspurt kursholder […]

kr1.800

Webinar: Forslag om modernisering av Tvangsfullbyrdelsesloven – store endringer i reglene for utleggstrekk

Webinar

Det er kommet et høringsnotat som foreslår endringer i reglene for etablering og administrering av utleggstrekk, både for privat og offentlig innkreving. Forslaget innebærer  store endringer for deg som driver med innfordring, og kurset gir en gjennomgang av de viktigste endringene som foreslås -          Gjennomgang av forslag om samordning av behandling av utleggstrekk o   Høringsnotat om modernisering […]

kr1.800