Om Yttersøadvokatene

Vårt advokatkontor, Yttersøadvokatene, er strategisk lokalisert på Yttersø Businesspark sammen med næringsliv, flere sterke fagmiljøer innen bank, regnskap og revisjon, rektuttering, omstilling og bemanning samt offentlige etater. Ved vårt kontor kan næringslivet og private personer søke bistand og hjelp. Vi har spesialkompetanse og erfaring på ulike felt. Samlet utgjør vi en omfattende faglig enhet, også som totalleverandør til næringsklienter.

Det var advokat Berit Heide som i 2006 «frafalt kravet om gangavstand til Tingretten», og startet opp egen praksis i nye flotte lokaler på Yttersøveien, og således var den første «Yttersøadvokaten». Fra juni 2013 besto fellesskapet av to advokater: Berit Heide og Tone Thomassen. I dag er også Jørgen Samuelsen en del av fellesskapet.

Solid – Dyktig – Tilgjengelig
Advokat- og rådgivermiljøet i Yttersø Businesspark har lokal tilknytning til Larvik, spisskompetanse på flere rettsområder og solid erfaring fra kjente virksomheter som KPMG og Lindorff. Vår ambisjon er å være et førstevalg for næringslivet i Larvik hva gjelder forretningsjuridisk bistand, særlig innen områdene pengekravsrett, arbeidsrett, selskaps- og kontraktsrett.

Berit Heide har også lang fartstid som advokat og rådgiver i Larvik i familierett som omfatter spørsmål om samboeres rettigheter, seprarasjon og skilsmisse, arv, deling og skifte både av eketefelleboer og dødsboer.

Vi legger vekt på å være tilgjengelige både gjennom å besvare henvendelser raskt samt og sørge for god fremdrift i små og store saker, for alle kunder. Vi holder tett kontakt med våre kunder og involverer dem i arbeidet for å finne gode løsninger på krevende saker.

Fysisk tilgjengelighet er også viktig, og ligger i navnet på kontorfellesskapet – Yttersøadvokatene. Det er noe av bakgrunnen for vår plassering langs Elveveien og Lågens bredd på Yttersø, praktisk og strategisk knyttet til en viktig gjennomfartsåre og næringslivet i Larvik. Vi holder til i hyggelige og romslige lokaler med god tilgang på nødvendige fasiliteter som møterom og parkeringsplasser.

 

Velkommen til Yttersøadvokatene!

Hos oss opplever du imøtekommenhet, effektivitet og profesjonalitet. Du er når som helst velkommen til en uforpliktende samtale.